Mistrovství v Excelu na dosah

Web Dataspectrum vám nabízí řadu cest k profesionálnímu zvládnutí Excelu.

 

Funkce, formátování, filtry, kontingenční tabulky, grafy, konsolidace dat, ovládací prvky, nedokumentované postupy, dashboardy, MS Query, SQL, VBA, OLAP, XML, PowerPivot.


 DatumVerzeDélkaPopisYouTubeFlash

 27.3.201197-20101:27 Funkce INDEX - vytvoření dynamického grafu.
   
 20.3.201197-20100:45 Vložení definovaných názvů - do funkce listu pomocí seznamu.
   
 17.2.201197-20101:50 Hledání řešení - nástroj pro zpětný výpočet vstupní hodnoty.
YouTube video obsahuje hypertextové odkazy pro výběr verze videopostupu.
   
 4.2.201197-20100:48 Nalezení poslední vyplněné buňky v listu. Využití nedokumentované vlastnosti dialogového okna Najít.    
 2.2.201197-20101:26 Vložení nesouvislé řady kalendářních dat. Několik postupů pro vkládání nesouvislé řady kalendářních dat - například dat pro všechna pondělí, středy, pátky.    
 1.2.201197-20100:27 Velmi rychlé nahrazení všech vzorců v oblasti hodnotou bez nutnosti kopírování vzorců do schránky.    
 31.1.201197-20100:29 Rychlé vložení souvislé řady kalendářních dat od aktuálního data pouze pro pracovní dny.  
 25.1.201197-20100:49 Postup vyplnění hodnot ve sloupci s nerovnoměrně zadanými údaji.  
 12.1.201197-20104:15 Funkce ZVOLIT - příklad popisuje způsob změny funkce pro výpočet souhrnných hodnot nad oblastí dat.  
 12.1.201197-20101:46 Funkce ZVOLIT - výběr ze skupiny možností na základě pořadového čísla.  

Novinky

Automatická konsolidace dat Excelu
říjen 2015 PowerQuery - plně integrovaná součást Excelu pro automatické načítání, konsolidaci a editaci dat.
(Excel 2010 - 2016)
Vlastní uživatelské formátování
březen 2015 Uživatelská grafika - využití vlastní masky formátování pro zobrazení grafiky.
(Excel 2007 - 2013)
Funkce AVERAGEIFS
únor 2015 Funkce AVERAGEIFS - simulace výpočtu průměru na základě barvy výplně buněk.
(Excel 2010 - 2013)
Funkce SUMIF.
červen 2014 Funkce SUMIF - základní použití, pokročilé techniky a nedokumentované chování.
(Excel 97 - 2013)
MAX a podmíněné formátování.
duben 2014 Zvýraznění maximální hodnoty pro každý sloupec hodnot zvlášť.
(Excel 2007 - 2013)
Galerie grafů.
30. 4. Galerie grafů členěných podle způsobu prezentace dat.
(Excel 97 - 2010)
Funkce INDEX.
27. 3. Podrobné seznámení s funkcí INDEX doplněné řadou řešených příkladů.
(Excel 97 - 2010)
Multivyhledávací funkce.
20. 3. Uživatelská vyhledávací funkce, která umožňuje vracet více hodnot základě shody v části řetězce.
(Excel 97 - 2010)
Automatické vyplnění hodnot.
24. 1. Vyplnění prázdných buněk sloupce hodnotami.
(Excel 97 - 2010)
Funkce ZVOLIT - pokročilé techniky práce.
12. 1. Výběr ze skupiny možností, vytváření scénářů, změna souhrnné funkce.
(Excel 97 - 2010)
Excel - jak se vyhnout chybám.
11. 12. 56 tipů pro prevenci vzniku chyb v souborech Excelu.
(Excel 97 - 2010)
Graf - zobrazení obálky hodnot
15. 10. Způsob zobrazení skutečných a plánovaných hodnot v jednom grafu.
(Excel 97 - 2010)
Podmíněné formátování - zobrazení nejvyšších hodnot
10. 10. Zobrazení nejvyšších hodnot v oblasti dat s opakováním.
(Excel 97 - 2010)

Kontakt

Mgr. Jiří Číhař
jcihar@dataspectrum.cz
+420 775 082 465
LinkedIn

Hodnocení klientů

Ing. Richard Hermann, ředitel odboru controllingu
"Kurz vedený odborníkem, který Excel nejenom školí, ale především jej používá."

Mgr. Jan Plíšek, projektový manažer
"Naučil jsem se v průběhu školení postupy, které jsem od Excelu vůbec neočekával."

Hana Jánská, interní auditor
"Kurz zaměřený na systematické vyhledávání chyb a problémů v excelovských sešitech nám značně usnadnil kontroly výkazů společnosti."

Spolupracuji

ComputerPress - nakladatelství odborné literatury
Czechia - služby webhostingu