Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data
 

Excel -- Filtr -- Rozšířený filtr -- použití výrazu ve výběrovém kritériu

Rozšířený filtr -- použití výrazu ve výběrovém kritériu

Kritériem určujícím které záznamy budou filtrem zobrazeny, mohou být nejen konstanty nebo čísla, ale i výrazy a funkce.

Výrazem rozumíme podmínku, která obsahuje matematický operátor:

 • = rovná se
 • < menší než
 • > větší než
 • <> nerovná se
1. Vytvoření databáze

 1. První řádek (A1:D1) obsahuje záhlaví.
 2. Další řádky obsahují data.
 3. Databáze neobsahuje prázdné řádky.
 4. Databáze je ohraničena zezdola prázdným řádkem a zprava prázdným sloupcem.


2. Zápis kritéria ve formě výrazu

Nastavíme oblast kritérií - to znamená, že zapíšeme parametry, které mají být splněny. Filtr zobrazí pouze ty záznamy,které odpovídají zadaným parametrům.

 1. Do buňky F1 zapíšeme název sloupce, ve kterém chceme aplikovat kritérium - Částka.
 2. Do buňky F2 zapíšeme výraz, který má být při aplikaci filtru vyhodnocen - >5000 .
Doporučenou praxí je zkopírovat název sloupce z databáze. Pokud název opisujeme, můžeme opomenout některý znak (například mezeru), zaměnit malé/velké písmeno, změnit interpunkci a pak samozřejmě filtr nepracuje podle našich předpokladů.

3. Určení oblasti pro zobrazení výsledku

Výsledek filtrace si můžeme nechat zobrazit přímo ve zdrojových datech - budou zobrazeny pouze záznamy, které odpovídají zadanému kriteriu. Rozšířený filtr nám však umožňuje na rozdíl od automatického filtru zobrazit výsledek i v oblasti ležící mimo původní data.

Umístění výsledku filtrace určíme nastavením v dialogovém okně Rozšířený filtr.


4. Aktivace filtru
 1. Aktivujeme některou buňku databáze.
 2. Data > Filtr > Pokročilý filtr.
 3. Excel automaticky odhadne hranice databáze (podle prvního prázdného řádku a sloupce). Pokud některé řádky nebo sloupce opomine, oblast databáze vyznačíme.5. Použití filtru
 1. V dialogovém okně nastavíme přepínač Kopírovat jinam.
 2. Přesuneme kurzor do pole Oblast kritérií: a poté vyznačíme oblast buněk F1:F2 .
 3. Přesuneme kurzor do pole Kopírovat do: a poté klikneme na buňku H1 .
 4. Potvrdíme stiskem tlačítka OK.


6. Zobrazení výsledku
 1. Excel zobrazí výsledek práce rozšířeného filtru.


Zobrazení pouze některých sloupců výsledku

Pokud potřebujeme získat na základě použitého kritéria pouze některé sloupce původní databáze, můžeme výsledek omezit přímo při zadávání podmínek filtrace.

Z obrázku je patrné, že můžeme ve výsledku dokonce i měnit pořadí sloupců.


7. Aktivace filtru
 1. Do oblasti buněk H1:J1 zkopírujeme (případně zapíšeme) názvy sloupců, které mají být obsaženy ve výsledku (Oddělení, Datum, Částka)
 2. Aktivujeme některou buňku databáze.
 3. Data > Filtr > Pokročilý filtr.
 4. V dialogovém okně nastavíme přepínač Kopírovat jinam.
 5. Přesuneme kurzor do pole Oblast kritérií: a poté vyznačíme oblast buněk F1:F2 .
 6. Přesuneme kurzor do pole Kopírovat do: a poté vyznačíme oblast buněk H1:J1 .
 7. Potvrdíme stiskem tlačítka OK.Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data