Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data
 

Excel -- Filtr -- Rozšířený filtr -- použití kombinace výběrových kritérií 3

Rozšířený filtr -- použití kombinace výběrových kritérií 3

Při zadávání kritérií určujících, které záznamy budou filtrem zobrazeny, nejsme omezeni použitím pouze jediného kritéria. Můžeme zapsat kombinaci více kritérií, které jsou vzájemně provázány jednou ze dvojice logických operací:
 •      A ZÁROVEŇ
 •      NEBO
V této lekci si ukážeme postup řešení při vytváření kombinace výběrových kritérií spojených více podmínkami najednou.

V předchozích lekcích jsme si ukázali, že logickou operaci A ZÁROVEŇ realizujeme zápisem kritérií do sloupců VEDLE SEBE,

a logickou operaci NEBO realizujeme zápisem kritérií do sloupce POD SEBE.

1. Vytvoření databáze

 1. První řádek (A1:D1) obsahuje záhlaví.
 2. Další řádky obsahují data.
 3. Databáze neobsahuje prázdné řádky.
 4. Databáze je ohraničena zezdola prázdným řádkem a zprava prázdným sloupcem.


2. Zápis kombinace kritérií

Nastavíme oblast kritérií - to znamená, že zapíšeme parametry, které mají být splněny. Filtr zobrazí pouze ty záznamy,které odpovídají zadaným parametrům.

 1. Do oblasti buněk F1:G1 zapíšeme názvy sloupců, pro které chceme aplikovat kritéria - Oddělení a Částka.
 2. Do oblasti buněk F2:G3 zapíšeme kritéria, která mají být při aplikaci filtru vyhodnocena - Právní,Účetnictví a >1000, <3000 .
Doporučenou praxí je zkopírovat název sloupce z databáze. Pokud název opisujeme, můžeme opomenout některý znak (například mezeru), zaměnit malé/velké písmeno, změnit interpunkci a pak samozřejmě filtr nepracuje podle našich předpokladů.

3. Určení oblasti pro zobrazení výsledku

Výsledek filtrace si můžeme nechat zobrazit přímo ve zdrojových datech - budou zobrazeny pouze záznamy, které odpovídají zadanému kriteriu. Rozšířený filtr nám však umožňuje na rozdíl od automatického filtru zobrazit výsledek i v oblasti ležící mimo původní data.

Umístění výsledku filtrace určíme nastavením v dialogovém okně Rozšířený filtr.


4. Aktivace filtru
 1. Aktivujeme některou buňku databáze.
 2. Data > Filtr > Pokročilý filtr.
 3. Excel automaticky odhadne hranice databáze (podle prvního prázdného řádku a sloupce). Pokud některé řádky nebo sloupce opomine, oblast databáze vyznačíme.5. Použití filtru
 1. V dialogovém okně nastavíme přepínač Kopírovat jinam.
 2. Přesuneme kurzor do pole Oblast kritérií: a poté vyznačíme oblast buněk F1:G3 .
 3. Přesuneme kurzor do pole Kopírovat do: a poté klikneme na buňku I1 .
 4. Potvrdíme stiskem tlačítka OK.


6. Zobrazení výsledku
 1. Excel zobrazí výsledek práce rozšířeného filtru.
Výsledkem jsou všechny záznamy objednávek, kde
 • objednatelem bylo oddělení PRÁVNÍ a částka objednávky přesáhla 1000
NEBO
 • objednatelem bylo oddělení ÚČETNICTVÍ a částka objednávky byla nižší než 3000


Zobrazení pouze některých sloupců výsledku

Pokud potřebujeme získat na základě použitého kritéria pouze některé sloupce původní databáze, můžeme výsledek omezit přímo při zadávání podmínek filtrace.

Z obrázku je patrné, že můžeme ve výsledku dokonce i měnit pořadí sloupců.


7. Aktivace filtru
 1. Do oblasti buněk I1:K1 zkopírujeme (případně zapíšeme) názvy sloupců, které mají být obsaženy ve výsledku (Oddělení, Datum, Částka)
 2. Aktivujeme některou buňku databáze.
 3. Data > Filtr > Pokročilý filtr.
 4. V dialogovém okně nastavíme přepínač Kopírovat jinam.
 5. Přesuneme kurzor do pole Oblast kritérií: a poté vyznačíme oblast buněk F1:G3 .
 6. Přesuneme kurzor do pole Kopírovat do: a poté vyznačíme oblast buněk I1:K1 .
 7. Potvrdíme stiskem tlačítka OK.


Varianta zápisu výběrových kritérií

Pokud potřebujeme získat z dat záznamy všech objednávek vystavených oddělením ÚČETNICTVÍ nebo PRÁVNÍM, v rozmezí 1000 Kč - 3000 Kč, musíme strukturu zápisu kritérií změnit.


8. Zápis kombinace kritérií

Nastavíme oblast kritérií - to znamená, že zapíšeme parametry, které mají být splněny. Filtr zobrazí pouze ty záznamy,které odpovídají zadaným parametrům.

 1. Do oblasti buněk F1:H1 zapíšeme názvy sloupců, pro které chceme aplikovat kritéria - Oddělení, Částka, Částka.
 2. Do oblasti buněk F2:H3 zapíšeme kritéria, která mají být při aplikaci filtru vyhodnocena - Právní, >1000, <3000 a Účetnictví, >1000, <3000 .

9. Použití filtru
 1. V dialogovém okně nastavíme přepínač Kopírovat jinam.
 2. Přesuneme kurzor do pole Oblast kritérií: a poté vyznačíme oblast buněk F1:H3 .
 3. Přesuneme kurzor do pole Kopírovat do: a poté klikneme na buňku J1 .
 4. Potvrdíme stiskem tlačítka OK.


10. Zobrazení výsledku
 1. Excel zobrazí výsledek práce rozšířeného filtru.
Výsledkem jsou všechny záznamy objednávek, kde
 • objednatelem bylo oddělení PRÁVNÍ a částka objednávky byla v rozmezí 1000 Kč - 3000 Kč
NEBO
 • objednatelem bylo oddělení ÚČETNICTVÍ a částka objednávky byla v rozmezí 1000 Kč - 3000 KčÚvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data