Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data
 

Excel - Grafy - Populační pyramida II

K tomuto návodu si můžete stáhnout excelovský soubor s daty a řešením.
Doporučuji Vám stáhnout si i excelovský soubor s návodem na vytvoření základní populační pyramidy.

Graf - populační pyramida

Populační pyramida je komplexní typ grafu, který Excel ve své jinak velmi bohaté výbavě nenabízí. V poslední době však tento typ grafu bývá s ohledem na své přednosti (přehledné zobrazení velkého množství komparativních dat) využíván i v mnoha dalších oblastech jako je marketing, lékařství, investiční poradenství, výzkum…

Bude pro nás velmi užitečné zařadit si jej do svého "portfolia" grafů a to i proto, že jeho tvorba je překvapivě snadná - jde v podstatě o modifikovaný skupinový pruhový graf.

1. Vytvoření grafu pro data odpovídající mužské populaci

 • Vytvoříme tabulku hodnot.

 • Zobrazíme data odpovídající MUŽSKÉ populaci ve formě skupinového pruhového grafu.

excel_graf_1

excel_graf_2

excel_graf_3


 • Odstraníme ohraničení zobrazované oblasti grafu.


excel_graf_4

 • Hodnoty datové řady "počet úmrtí" zobrazíme na vedlejší ose..
 • excel_graf_5
 • Parametry formátu vedlejší osy nastavíme podle vyobrazení vpravo.

 • Vytvořením vedlejší osy jsme dosáhli efektu "nasazení" dvojice řad hodnot na sebe.

 • V dalším kroku odstraníme legendu.

 • excel_graf_6

 • Nyní "zakouzlíme" se zobrazením dvojice řad hodnot - změníme šířku mezery pro datovou řadu "Počet onemocnění".

 • excel_graf_7

 • Odstraníme vybarvení zobrazované plochy v grafu.

 • excel_graf_8

 • Změníme vybarvení grafu.

 • excel_graf_9

  excel_graf_10
 • Odstraníme z osy kategorií (svislá osa) vodící značky.

 • excel_graf_11
 • Odstraníme mřížku.

 • excel_graf_12
 • Naformátujeme vedlejší osu - trik spočívá v nahrazení nulové hodnoty popisným textem pomocí uživatelského formátu.

 • excel_graf_13
 • Odstraníme zobrazení hodnot na primární ose - vzhledem k duplicitě se sekundární osou je zbytečná.

 • excel_graf_14

  2. Vytvoření grafu pro data odpovídající ženské populaci

 • Zkopírujeme graf (pomocí Ctrl+C a Ctrl+V).

  Kopírováním využijeme všech již nastavených parametrů a formátů.
 • excel_graf_15

  V kopii grafu změníme vstupní data.

  Změnu můžeme provést jedním ze 3 jednoduchých způsobů:

 • Nahradíme adresu zdrojových dat ve vzorci "=SADA..." v adresním řádku.

 • Přesumeme barevně orámovanou oblast dat na pracovním listu.

 • Změníme adresu zdrojových dat v dialogovém okně "Zdrojová data".
 • excel_graf_16

 • Změníme barvu grafu a naformátujeme vedlejší osu.

 • excel_graf_16

 • Obrátíme pořadí dat na vedlejší ose
  - tím dosáhneme požadovaného efektu vykreslování grafu ze středové osy kategorií.

 • excel_graf_17

 • Odstraníme ohraničení grafu.

 • excel_graf_18

 • Posuneme oba grafy k sobě tak, aby došlo k překrytí v místě osy kategorií (svislá osa). Tím vytvoříme dojem jediného grafu.

 • excel_graf_19

 • Vycentrujeme popisy na ose kategorií.

  Dosáhneme toho doplněním mezer na začátek textu v každé buňce zdrojových dat popisného sloupce.

 • excel_graf_20

 • Protože počet mezer bude různý (závisí na délce textu, použitém fontu i měřítku zobrazení), můžeme si pomoci prvotním nastavením pomocí vzorce založeném na funkci OPAKOVAT.

 • excel_graf_21

 • Spojíme obě poloviny grafu do jednoho celku - aktivujeme levou a pravou část grafu při současném stisku klávesy SHIFT a v kontextové nabídce (přístupná stiskem pravého tlačítka myši) použijeme příkaz Seskupit.

 • excel_graf_22

 • Doplníme graf popisnými texty pomocí nástrojů dostupných v panelu Kreslení.

 • excel_graf_23


  Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data

   

   

  Klíčová slova - Microsoft Excel,Dataspectrum,Jiří Číhař, Excel tipy, Excel,graf,skupinový,pruhový,pyramida,populační,průvodce,návod