Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data
 

Excel - Grafy - Zobrazení významých událostí a důležitých bodů

K tomuto návodu si můžete stáhnout excelovský soubor s daty a řešením.

Graf - "standardní podoba"

Standardní podoba grafů, se kterými se můžeme setkat na českých (a slovenských) webech, intranetech a v podnikových dokumentech, obvykle obsahuje následující prvky:
 • Osu X
 • Osu Y
 • Křivku (sloupec, kruhovou výseč)
 • Legendu
 • Popisy os
 • Název grafu (...v lepším případě)
Samozřejmě existují i uživatelé, kteří vytvářejí velmi konzistentní a přitom informačně bohaté, přehledné grafy - vhledem k nedostatečnému vzdělávání v oblasti vizualizace a prezentace dat jich je však stále bohužel jen "jako šafránu".

excel_graf_1

Vytvoření grafu s vyznačením významých událostí a důležitých bodů

V tomto návodu si ukážeme postup, jak významně zvýšit vypovídací schopnost bodového grafu vyznačením důležitých událostí, které ovlivnili vývoj prezentované veličiny. Tento postup lze samozřejmě použít v nejrůznějších oblastech nasazení Excelu:
 • Obchod - prodej výrobků
 • Školství - vývoj počtu studentů
 • Marketing - výsledky průzkumů
 • Přírodní vědy - vývoj průměrných teplot
 • Demografie - vývoj počtu obyvatel
 • Ekonomie - vývoj počtu zaměstnanců
excel_graf_2

Grafy znázorňující trendový vývoj zobrazují změnu hodnot sledované veličiny v čase. Obvykle jsou tyto změny hodnot ovlivňovány nejen vnitřnimi faktory, ale i vnějšími událostmi. Identifikací a doplněním těchto událostí do grafu můžeme významně zvýšit jeho vypovídací schopnost a zvýšit i pravděpodobnost, že uživatelé budou schopni správným způsobem vývoj hodnot interpretovat.

Grafy prezentované na dvojici předchozích obrázků zobrazují vývoj cen ropy v rozmezí let 1861 - 2005, a to v cenách přepočtených na úroveň roku 2005. První graf zobrazuje pouze vývojovou křivku, druhý graf zobrazuje tentýž trend společně s časovým vyznačením některých událostí, které významně ovlivnili vývoj ceny ropy. Těmito událostmi jsou jednak odkrytí nových významných nalezišť a jednak vypuknutí některých válečných konfliktů.

Vytvoření grafu v 6 krocích

 1. Vytvoříme základní podobu grafu: Pomocí "Průvodce grafem" vytvoříme standardní vývojový graf, který v dalších krocích doplníme o popis významných událostí. Graf upravíme pomocí formátovacích pravidel.

  excel_graf_3

 1. Vytvoříme tabulku s daty a popisem událostí. Tabulka ve spodní části ukazuje strukturu dat potřebných pro vytvoření popisu událostí a pro jejich správné zobrazení v grafu.
  • Rok - rok vzniku události.
  • Y - udává výšku (hodnota na ose Y), ve které bude popis události v grafu zobrazen.
   Tuto hodnotu zadáváme ručně, závisí na našem estetickém cítění, stejně tak jako na rozměrech grafu. Pokud se nám nepodaří hodnoty odhdnout správně, můžeme je kdykoliv změnit. Umístění popisů bude automaticky změněno.
  • Událost - stručný popis události.
  • Rok+Událost - pomocí vzorce =A2 & " - " & C2 sloučíme informace v předchozích sloupcích A,C.
  • 2005 $ - Cena ropy přepočtená na ceny roku 2005
  • Délka chybové úsečky - s pomocí chybových úseček propojíme popisy událostí a odpovídajících hodnot na vývojovém grafu. V tomto sloupci určujeme pomocí vzorce délku (velikost) chybových úseček.

  excel_graf_4

  Hodnoty souřadnice Y jsou "zpřeházené", čímž zabráníme jejich vzájemnému prolínání a nechtěnému překrytí.

  K vizuálnímu propojení popisu událostí a odpovídající hodnoty na vývojovém grafu použijeme chybové úsečky.
  Chybové úsečky budou mít počátek v bodě se souřadnicemi načtenými ze sloupce:

  • X: sloupec "A" (Rok)
  • Y: sloupec "B"

  Souřadnice koncového bodu zadávat nemusíme - stačí určit délku chybové úsečky. Délku vypočítáme pomocí vzorce ve sloupci "F".

   

  1. Přidání datové řady "událostí" do vývojového grafu. - Aktivujeme oblast dat $A$2:$B$18 a pomocí myši ji přeneseme do grafu. Pokud máme graf umístěný na jiném listě než tabulku s daty popisujícími události, musíme použít alternativní postup - zkopírujeme oblast dat $A$2:$B$18, potom aktivujeme graf a v nabídce Úpravy vybereme příkaz Vložit jinak...Excel zobrazí dialogové okno pro vložení nové datové řady.

   Nastavení parametrů provedeme podle obrázku -

   buňky přidáme jako nové řady (graf bude nově obsahovat 2 křivky), hodnoty tvoří sloupce (čili vkládáme sloupec "roků" a sloupec "y-ových souřadnic") a kategorie jsou v prvním sloupci (tedy první sloupec obsahuje hodnoty, které odpovídají hodnotám již vyneseným v grafu na vodorovné ose).

   excel_graf_5

   Výsledné zobrazení nové řady hodnot bude vypadat takto:

   excel_graf_6

  1. Formátování datové série událostí - Nyní je vhodné naformátovat novou datovou řadu - odstraníme zobrazení čáry a ponecháme pouze značky, upravíme jejich tvar, velikost a barvu.

   excel_graf_7

   excel_graf_8

   excel_graf_9

  1. Doplnění popisků ke značkám - Doplnit popisky můžeme "ručně", tedy vložením textových polí pomocí panelu nástrojů "Kreslení", nebo mnohem pohodlněji pomocí některých freewarových doplňků (tzv. add-in) dostupných na webu, které nabízejí možnost manipulace s popisky dat. Osobně používám doplněk "Chart Tools" od jednoho z neznámějších excelovských programátorů Johna Walkenbacha. Tento doplněk nabízí i další užitečné funkce pro práci s daty a je zcela zdarma ke stažení z adresy

   http://j-walk.com/ss/excel/files/charttools.htm.

   excel_graf_8

   Doplněk nainstalujeme standardním způsobem - po stažení ho rozbalíme do libovolné složky, doplníme do Excelu pomocí dialogového okna Doplňky, které aktivujeme pomocí příkazu Doplňky v nabídce Nástroje.

   excel_graf_9

   Pokud není doplněk zobrazen v rozbalovací nabídce, vyhledáme ho v dialogovém okně, které zobrazíme stiskem tlačítka "Procházet" dialogového okna "Doplňky".

   Po instalaci je doplněk dostupný z kontextové nabídky (po aktivaci některého prvku v grafu zobrazíme kontextovou nabídku stisknutím PRAVÉHO tlačítka myši).

   Aktivujeme značky vymezující události kliknutím na některou z nich a stiskem PRAVÉHO tlačítka myši zobrazíme kontextovou nabídku. Z nabídky vybereme volbu JWalk Chart Tools a v dialogovém okně, které se objeví po kliknutí na tento příkaz, zvolíme záložku Data Labels.

   excel_graf_10

   Klikneme do textového pole Data Label Range a vybereme oblast obsahující popis událostí. Zároveň upřesníme, že chceme přiřadit popisy k jiné datové řadě, než je ta s cenami ropy (okno v levé části formuláře).
   Pokud aktivujeme zaškrtnutím volbu Create links to the label cells, Excel automaticky změní text popisku v grafu v případě, že tento text změníme v tabulce.

   excel_graf_11

   excel_graf_12

   Pro větší přehlednost graf zvětšíme, upravíme formát některých prvků a zejména doplníme spojovací úsečky mezi křivkou a popisky.

 

 1. Doplníme spojovací úsečky mezi křivkou a popisky. - Klikneme na některý znak trojúhelníku vyznačující popis události a nastavíme chybové úsečky Y podle obrázku. Zdrojem hodnot je sloupec F - hodnoty v tomto sloupci představují délky chybových úseček vykreslených v grafu.

  excel_graf_13

  Na závěr můžeme upravit barvu spojovacích čar, formát a barvu písma, případně vyznačit jinou barvou nebo řezem písma významnou událost.

  excel_graf_2

 

 

Poznámka:

V tomto příkladu jsme použili pro doplnění popisků událostí doplněk ChartTools, který obsahuje i jiné užitečné nástroje pro práci s grafy.

Alternativou může být specializovaný doplněk XY Chart Labeler od vývojáře Roba Boveyho určený pouze pro vkládání a modifikaci popisků dat. Tento doplněk si můžete stáhnout z adresy http://www.appspro.com/Utilities/ChartLabeler.htm.


Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data

 

 

Klíčová slova - Microsoft Excel,Dataspectrum,Jiří Číhař, Excel tipy, Excel,graf,bodový,popis,průvodce,návod