Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data
 

Excel - Grafy - Kombinace sloupcového a spojnicového grafu (1)

K tomuto návodu si můžete stáhnout excelovský soubor s daty a řešením.
K tomuto návodu si můžete stáhnout pokračování návodu.

Graf - sloupcový

Sloupcový graf patří spolu s grafy spojnicovými a výsečovými k nejčastěji používaným typům grafů v excelovských souborech. Tento typ grafu zobrazuje změny dat v průběhu časového období nebo znázorňuje kvantitativní porovnání položek v souboru.

excel_graf_1

U mnohých veličin, které zobrazujeme pomocí sloupcového grafu, nás často zajímají i cílové hodnoty, kterých podle předpokladu má (nebo naopak by neměla) tato veličina dosáhnout. Často je také důležité znát průměr z těchto hodnot a mít rychlý přehled o vztahu jednotlivých veličin k tomuto průměru - které a kolik z nich je pod průměrnou hodnotou, které a kolik z nich se nachází nad průměrem.

Výčet všech možností by mohl být velmi dlouhý, ale namátkou zde zmíním pouze ukazatele, se kterými jsem se setkal při poradenské činnosti u svých klientů, a které lze velmi dobře pomocí kombinace grafů zobrazit:
 • průměrná hodnota
 • medián
 • bod zvratu - "Break-even Point"
 • kritická hodnota nasycení
 • klíčový ukazatel - Key Performance Indicator (KPI)"
 • referenční hodnota testu - "pass mark"

excel_graf_2

Překvapivě mnoho uživatelů Excelu nedokáže vytvářet kombinované grafy, ačkoliv téměř jednomyslně potvrzují, že tento způsob prezentace výsledků by přinesl kvalitativně vyšší úroveň do jejich přehledů, zpráv a statistických výstupů.

V tomto návodu se naučíme vytvářet kombinované grafy na příkladu sloupcového a spojnicového grafu. Postupy zde prezentované jsou přenositelné i na jiné kombinace typů grafů za předpokladu, že Excel tyto specifické kombinace povoluje vytvářet (například trojrozměrné grafy nemůžeme s jinými typy grafů kombinovat).

V návodu využíváme 2 univerzální metody
 • vkládání jiného typu grafu do grafu již vytvořeného
 • využívání pomocných datových řad
Po prostudování tohoto návodu budete schopni vytvářet informačně bohaté grafy ze svých dat a to zcela automaticky - nebude nuceni při aktualizaci dat ručně upravovat výslednou podobu.

V 2. pokračování tohoto kurzu si ukážeme také postupy, které umožňují vizuálně odlišovat hodnoty sloupcového grafu pod a nad spojnicovým grafem, a to opět zcela automaticky.

Jako perličku naleznete v příloze 2. pokračování i list s grafem, ve kterém se dokonce i automaticky mění barva popisu položek na ose X.

excel_graf_3

excel_graf_4

excel_graf_5

1. Vkládání jiného typu grafu do grafu již vytvořeného - základní postup

1. Pomocí průvodce grafem vytvoříme sloupcový graf.

excel_graf_6

2. Přidáme novou řadu hodnot - vyznačíme oblast dat C2:C6 a při současném stisku PRAVÉHO tlačítka myši přeneseme oblast dat nad graf vytvořený v předchozím kroku.

excel_graf_7

3. Změníme typ grafu nové řady hodnot ze sloupcového na spojnicový - toho dosáhneme tak, že klikneme na sloupce představující novou řadu hodnot, aktivujeme je a stiskem pravého tlačítka myši zobrazíme kontextovou nabídku. Z nabídky zvolíme položku "Typ grafu" a v následném dialogovém okně zvolíme typ "Spojnicový".

excel_graf_8

excel_graf_9

2. Vkládání jiného typu grafu do grafu již vytvořeného - úprava grafu.

Rozšíření linie zobrazující průměr na celou šířku grafu

1. Do grafu přidáme vedlejší osu kategorií (osa X).

Klikneme na graf a stiskem pravého tlačítka myši zobrazíme kontextovou nabídku. Z nabídky zvolíme položku "Možnosti grafu" a a v následném dialogovém okně aktivujeme kartu "Osy", ve které povolíme vytvoření vedlejší osy kategorií (X).

excel_graf_10

excel_graf_11

2. Dvakrát klikneme na nově vytvořenou vedlejší osu X a v dialogovém okně, které Excel zobrazí aktivujeme kartu "Měřítko", na které zrušíme volbu "Osa Y protíná osu X mezi kategoriemi".

excel_graf_12

3. Na závěr odstraníme popisky na vedlejší ose X - dvakrát klikneme na vedlejší osu a zrušíme zobrazování značek v dialogovém okně Formát osy na kartě Vzorky.

excel_graf_13

excel_graf_14

3. Alternativní způsob vytvoření liniového grafu ve sloupcovém grafu.

1. Pomocí průvodce grafem vytvoříme sloupcový graf.

excel_graf_15

2. Přidáme novou řadu hodnot pomocí funkce PRŮMĚR() - vyznačíme oblast dat C2:C10 a při současném stisku PRAVÉHO tlačítka myši přeneseme oblast dat nad graf vytvořený v předchozím kroku.

excel_graf_16

3. Změníme typ grafu nové řady hodnot ze sloupcového na spojnicový - toho dosáhneme tak, že klikneme na sloupce představující novou řadu hodnot, aktivujeme je a stiskem pravého tlačítka myši zobrazíme kontextovou nabídku. Z nabídky zvolíme položku "Typ grafu" a v následném dialogovém okně zvolíme typ "Spojnicový".

excel_graf_17

4. Nyní upravíme vstupní data a rozsah hodnot tak, aby linie představující průměr "překrývala" všechny sloupce grafu. V předchozím postupu jsme tohoto efektu dosáhli vytvořením vedlejší osy kategorií (X) - postup prezentovaný zde je možné považovat za jednodušší a univerzálnější. .

4.1 Aktivujeme nejdříve sloupce grafu, pak přeneseme naši pozornost do pracovního listu na oblast zdrojových dat a tažením myši při současném stisku levého tlačítka za barevný čtvereček v pravém dolním rohu barevného obrysu okolo zdrojových dat rozšíříme tuto oblast - povšimněme si změny grafu.

excel_graf_18

4.2 Uchopíme barevný obrys okolo zdrojových dat a přesuneme jej tak, aby tento obrys zahrnoval na počátku i na konci prázdnou buňku - opět si povšimněme změny grafu.

excel_graf_19

4.3 Aktivujeme linii představující průměrnou hodnotu a celý postup opakujeme i pro tuto část grafu. Zároveň ale doplníme hodnotu průměru na začátek a konec původní oblasti.

excel_graf_20

Dosáhli jsme stejné úpravy grafu jako při použití vedlejší osy kategorií prezentované v předchozím postupu.

excel_graf_21

Poznámka 1: rozšíření oblasti můžeme dosáhnout také 2 dalšími způsoby:
 • editací vzorce SADA v řádku vzorců
 • excel_graf_22

 • editací odkazu na oblast dat v dialogovém okně Zdrojová data
 • excel_graf_23

Poznámka 2: samozřejmě není nutné rozšiřovat již vytvořenou oblast dat, pokud si ji připravíme předem a vytváříme graf již přímo včetně počátečních a koncových pomocných buněk


Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data

 

 

Klíčová slova - Microsoft Excel,Dataspectrum,Jiří Číhař, Excel tipy, Excel,graf,kombinovaný,sloupcový,spojnicový,návod