Úvodní stránka Excel(entní) taháky
 

Excel -- Automatické spuštění animace ve formátu Flash v pracovním listu Excelu.

Příklad 1 - flash_intro.xls (100KB)

Příklad 2 - kurzor.xls (3,9MB)

Podle obecně přijímaného tvrzení není možné v Excelu spouštět animace - obrázky ve formátu .GIF, videa nebo Flash soubory.
Jako každé obecné tvrzení, není ani toto zcela pravdivé - Excel je mimořádně flexibilní a otevřené prostředí, ve kterém je možné realizovat zdánlivě obtížné postupy.

V dalším textu si ukážeme způsob vložení (a to dokonce i zcela bez nutnosti programování) animace formátu Flash, který patří v současné době na internetu k nejrozšířenějším a kterému zřejmě patří budoucnost jako velmi slibnému informačnímu a marketingovému médiu.

1. Postup bez nutnosti programování - Příklad 1 - flash_intro.xls (100KB)
 • Otevřeme nový pracovní sešit Excelu.
 • Pomocí příkazů Zobrazit > Panely nástrojů > Ovládací prvky aktivujeme dialogové okno pro výběr ovládacích prvků
 • Klikneme na ikonu "Další ovládací prvky" s vyobrazením klíče a kladiva - zobrazí se rozbalovací seznam dalších několika desítek doplňkových prvků.

 • V rozbalovacím seznamu se posuneme téměř zcela dolů a vybereme prvek nazvaný Shockwave Flash Object
 • Klikneme na název tohoto prvku a pomocí tažení se stisknutým levým tlačítkem myši vytvoříme na pracovním listu instanci tohoto prvku (kurzor je po celou dobu změněn na tvar kříže)
 • Klikneme na ikonu "Vlastnosti" v panelu "Ovládací prvky"

 • V okně, které se objeví, vybereme položku "Custom" - (nachází se v horní části seznamu) a klikneme na tlačítko s vyobrazením 3 teček.

 • V dialogovém okně, které se objeví, zapíšeme úplnou cestu flash souboru
 • Aktivujeme volbu "Embed Movie" (animace bude vložena do excelovského souboru)
 • Aktivujeme volbu "Play" (zajišťuje přehrání souboru)
 • Deaktivujeme volbu "Loop" (opakované přehrávání v nekonečné smyčce)
 • Stiskneme tlačítko OK a pak pomocí tlačítka s vyobrazením křížku uzavřeme panel nástrojů "Ovládací prvky"

 • Uložíme soubor a znovu jej otevřeme - animace Flash bude automaticky spuštěna
2. Alternativní postup pomocí kódu VBA - Příklad 2 - kurzor.xls(3,9MB)
 • Ve výjimečných případech může být animace blokována pro automatické spuštění. Pomoci si můžeme jednoduchým kódem VBA.
 • Do modulu "Tento sešit"
  - (aktivujeme stiskem pravé klávesy myši na ikoně Excelu nalevo od příkazu Soubor a následně volbou Zobrazit kód) zapíšeme kód

  Private Sub Workbook_Open()
  List1.ShockwaveFlash1.Play
  End Sub

 • List1 je VBA název listu obsahujícího prvek Shockwave Flash Object (tímto způsobem je spouštěna animace v souboru kurzor.xls)

2. Poznámka:
 • Někteří uživatelé mohou mít na svých počítačích vypnuto spouštění maker.
  Proto je vhodné upozornit je, že soubor vyžaduje pro své spuštění povolení maker - jinak by nemuseli pochopit, proč se v souboru nic nezobrazuje.
 • Jednou z možností je překreslit oblast prvku Shockwave Flash Object textovým polem, do kterého vložíme informaci o nutnosti povolit makra.

 • Pokud uživatel má makra povolena, Flash animace je automaticky spuštěna a toto textové pole zmizí. Pokud makra povolena nejsou, pole je viditelné a uživatel se může rozhodnout, jak bude postupovat.

Úvodní stránka Excel(entní) taháky