Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data
 

Excel - Kontingenční tabulky - skupina a přehled

K tomuto návodu si můžete stáhnout excelovský soubor s daty a řešením.

Kontingenční tabulky - skupina a přehled

1. Seskupení položek

 1. Hodnoty ve SLOUPCOVÉM i ŘÁDKOVÉM poli můžeme seskupovat podle potřeby.

 2. Excel nám umožňuje data seskupovat podle kalendářních položek (týdny, měsíce, čtvrtletí, roky).

 3. Zároveň můžeme hodnoty seskupovat podle individuálně zadaných kritérií (věk v dekádách, cena v definovaných intervalech... )

excel_kontingenční_tabulka_1

excel_kontingenční_tabulka_2

excel_kontingenční_tabulka_3


2. Kombinované seskupení položek

 1. Hodnoty ve SLOUPCOVÉM i ŘÁDKOVÉM poli můžeme seskupovat podle potřeby současně.


excel_kontingenční_tabulka_4

3. Vytvoření seskupení podle kalendářních položek

 • nejdříve vytvoříme kontingenční tabulku BEZ SESKUPENÝCH položek.
 • excel_kontingenční_tabulka_5
 • Aktivujeme některou z buněk obsahující datum v kontingenční tabulce.

 • Zobrazíme panel nástrojů pro práci s kontingenční tabulkou (kliknutím PRAVÝM tlačítkem myši)

 • Použijeme příkaz Skupina a přehled > Seskupit...

 • excel_kontingenční_tabulka_6

 • V dialogovém okně zvolíme seskupování podle klíče "čtvrtletí" a "roky".

 • excel_kontingenční_tabulka_7

 • Výsledné seskupení v kontingenční tabulce:

 • excel_kontingenční_tabulka_8

  Poznámka:

  Pokud seskupování hodnot v celém časovém rozsahu není potřeba, můžeme omezit výběr pomocí položek "Začátek" a "Konec" v dialogovém okně"Seskupit".

  V zadání podle obrázku vpravo se omezujeme pouze na položky odpovídající kalendířnímu roku 2007.
  excel_kontingenční_tabulka_12
  Úprava popisného textu

 • aktivujeme buňku s excelem vloženým textem "čtv1" a přepíšeme text podle našich potřeb (1. čtvrtletí, 1Q, Q-1, Quarterly 1, IQ...)

 • Potvrdíme stiskem klávesy Enter

 • excel_kontingenční_tabulka_9
 • Excel nám při změně popisných textů pomůže tím, že změní popis všech stejných položek - v našem příkladu stačí přepsat pouze v jedné buňce text "čtv1" na "4. čtvrtletí" - Excel text změní i pro další rok

 • excel_kontingenční_tabulka_10
 • Výsledné zobrazení kontingenční tabulky

 • excel_kontingenční_tabulka_11

   Poznámka:

  Při vytváření časových souhrnů se uživatelé často potýkají s dvojicí chyb - jedna vyplývá z interpretace hodnot Excelem a druhá z nesprávného zadání podmínek souhrnů.


  4. Chybové hlášení "Tento výběr nelze seskupit"

  V některých situacích Excel odmítne vytvořit seskupení dat.

  Tato situace nastává tehdy, když se pokoušíme seskupit data, která obsahují nedatumovou položku - buď je datum zadán jako text, nebo sloupec / řádek obsahuje prázdné buňky (v našem příkladu je příčinou chyby prázdná buňka s adresou A10).

  Řešením je problémové buňky ze zdrojových dat odstranit, nebo nahradit jejich obsah hodnotou, kterou Excel interpretuje jako skutečné datum.

  excel_kontingenční_tabulka_13

  5. Seskupení položek přesahující zamýšlené limity

  Podívejme se na dvojici kontingenčních tabulek na obrázku vpravo.

  První kontingenční tabulka v souhrnu za 4. čtvrtletí obsahuje jak položky roku 2006, tak i položky roku 2007 - což zřejmě není v souladu s naší představou. Pokud totiž při seskupování zadáme pouze požadavek na sdružování dat podle čtvrtletí, zajímá excel pouze informace o kalendářním měsíci, nikoliv o kalendářním roce.

  Ve druhé kontingenční tabulce jsou již data sdružena "řádným" způsobem - v dialogovém okně jsme zadali požadavek na seskupování jak podle čtvrtletí, tak i podle roku.

  excel_kontingenční_tabulka_16

  Pokud chceme nad základními daty v našem příkladu zobrazit suhrnná data za čtvrtletí POUZE roku 2007, máme v zásadě k dispozici 3 možná řešení.

  1. Kontingenční tabulku vytvořit pouze nad daty roku 2007 - zde oblast dat A7:E33.

  2. Omezit seskupování dat v dialogovém okně "Seskupit" nastavením začátku na hodnotu 1.1.2007.

   excel_kontingenční_tabulka_20

  3. Seskupit data podle roku i čtvrtletí a pak zobrazit pouze rok 2007.

   excel_kontingenční_tabulka_21

  excel_kontingenční_tabulka_19

  6. Závěrečné formátování kontingenční tabulky,

  případně začlenění dalšího kritéria pro souhrn (zde kalendářní měsíc), může výrazně zvýšit vypovídací schopnost a přehlednost výsledných dat.

  excel_kontingenční_tabulka_22


  Úvodní stránka Excel(entní) taháky Vzorová data

   

   

  Klíčová slova - Microsoft Excel,Excel tipy,Excel,kontingenční tabulka,pivot table,seskupení,skupina a přehled,souhrn,průvodce