Úvodní stránka Excel(entní) taháky Data ke stažení
 

Excel -- Řešitel -- Nalezení kombinace čísel vytvářející daný součet

1. Zadání

V předchozích týdnech jsem se zabýval vytvářením automatizovaných postupů pro účetní oddělení. Jedním z problémů, kterému pracovníci museli čelit, bylo přiřazování nespárovaných plateb. Jednalo se o úlohu, kdy na jedné straně byl k dispozici seznam vystavených částek faktur, na druhé straně přehled došlých plateb. Plátci však často hradili několik částek najednou a nezaslali rozpis nebo informaci o tom, ze kterých faktur se platba skládá. Účetní se pak snažili metodou pokusu a omylu nalézt kombinaci faktur, jejichž částky v součtu odpovídaly došlé platbě.

V této činnosti je možné využít zmíněnou funkci Řešitel, jak je ukázáno v příkladu. Jedná se samozřejmě o řešení pomocné,v konečné podobě došlo na využití kombinatorických postupů programovaných v VBA, nicméně jde o postup v praxi použitelný.

  1. Sloupec A obsahuje číselné hodnoty, jejichž kombinaci hledáme. Cílem je získat seznam hodnot, jejichž součet je předem určené číslo (v našem případě 247,35) .
  2. Ve sloupci B je zapsána částka platby, která se skládá z několika faktur zapsaných ve sloupci A.


2. Příprava řešení
  1. Vložíme pomocné sloupce B:C. Sloupec B vyplníme hodnotou 0, sloupec C vyplníme vzorcem, který zajistí vynásobení příslušných buněk sloupců A a B (=A2*B2). Vzorec zkopírujeme směrem dolů.

  2. Do buňky C12 vložíme vzorec pro součet hodnot z buněk C2:C11.

  3. Do buňky C13 vložíme pomocný vzorec

    =247,35-SOUČIN.SKALÁRNÍ(A2:A11;B2:B11)

    a odstraníme buňku s uloženou hledanou hodnotou 247,35 - v dalším postupu ji potřebovat nebudeme. Hledaná hodnota je nyní součástí pomocného vzorce.


3. Řešení

Aktivujeme z nabídky Nástroje nástroj Řešitel a nastavíme jednotlivé volby podle přiloženého schématu...4. Výsledek

Pomocí řešitele získáme výslednou kombinaci hodnot (pokud existuje). Řešitel nám ponechá po ukončení výpočtu možnost vrátit se k původním hodnotám nebo uchovat vypočtený výsledek.


Úvodní stránka Excel(entní) taháky Data ke stažení